Články v časopisech v r. 2017.

11.01.2018 20:49

Poté co skončila dne 28. 2. 2017 Smlouva o výpůjčce kostela, nebyl ze strany ŘK farnosti Vtelno už projeven zájem o další spolupráci, tak jsme začali pátrat po příčinách. Po celou dobu smluvního vztahu nebyla k opravám, údržbě a pořádání kulturních akcí v kostele vznesena ze strany vlastníka jakákoliv připomínka. Po různých písemných žádostech o uvedení důvodu (bez reakce ŘK farnosti Vtelno) se nám podařilo zjistit při jednání na Biskupství litoměřickém (požádala o něj obec Bělušice), v čem je skutečná příčina. Není to nespokojenost s opravou památky a jejím navrácení do života, ale despekt a nepřátelství k mezinárodní humanitární rotary organizaci, která stála u zrodu obnovy kostela v r. 2006. Někteří členové mosteckého Rotary klubu se po založení Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci stali v r. 2009 zároveň členy tohoto občanského sdružení (dnes spolku). To je pro farnost ve Vtelně a Biskupství litoměřické nepřijatelné a zřejmě nepřekonatelné. V následujících dvou článcích z časopisu TEMA (OHK Most) a Good News (RI ČR a SR) se dozvíte více. 

 

Že by dobročinná organizace Rotary International ubližovala katolické církvi je zvláštní interpretace, protože mnoho vysokých církevních hodnostářů jsou členy, nebo čestnými členy rotary klubů po celém světě (např. jím byl i současný papež František). Velmi nešťastnou spekulací určitě také je, že Rotary klub Most ovlivňuje rozhodování spolku. Že jde spíše o projevy nesnášenlivosti se potvrzuje tím, že církev nechce jednat ani s obcí Bělušice, jejíž zastupitelstvo nabídlo farnosti a biskupství, že by zápůjčku na další období převzalo. Při jednání na Biskupství litoměřickém bylo jeho generálním vikářem Martinem Davídkem v závěru sděleno, že nabídku obce projedná kněžská rada biskupství. Paní starostka Veronika Pochobradská a zastupitelstvo obce Bělušice čeká na odpověď od 9. 1. 2017!?