Tradiční Svatojakubská pouť v Bedřichově Světci

03.07.2016 21:37

V sobotu dne 23. července se uskuteční pouť před románsko-gotickým kostelem, který je zasvěcen sv. Jakubu Většímu, jehož svátek připadá na 25. července.
 

Hlavním organizátorem poutě je Obec Bělušice, jejíž místní částí je Bedřichův Světec. Partnerem je naše Sdružení, které zahájí program v 15 hod. v kostele slavnostním uvítáním návštěvníků a prezentací historie a architektonické hodnoty kostela a průběh jeho desetileté obnovy občanskými iniciativami a Obcí Bělušice. Následovat bude pestrý program pro děti, mládež i dospělé.

 

Pozvánka na pouť