Údržba památkového objektu vlastníkem

11.11.2017 20:28

Při vichřici dne 28. 10. 2017, která napáchala na Mostecku mnoho škod, se nevyhnula ani Bedřichově Světci. Ze střechy kostela spadlo několik hřebenáčů a větší množství tašek. Spadanou krytinu jsme před vánočním zpíváním 22. 12. posbírali a složili ke dveřím kostela. Jak nás ale místní občané informovali, tak vlastník o poškození ví, protože viděli administrátora G. Czyźewského s dalšími dvěma osobami po vichřici u kostela. Přestože v listopadu a prosinci 2017 bylo příznivé počasí, nebyla oprava poškozené střechy provedena. 
 

Prostor uvnitř ohradní zdi zůstal v r. 2017 zanedbaný a bez údržby (po vichřici tam zůstaly větrem zanesené větve a odpadky, které jsme před vánocemi také uklidili). Vzornou údržbu po více než 10 let prováděla do konce r. 2016 obec.

Vnitřek kostela není větrán, takže jsme 22. 12. před vánočním zpíváním museli ze zdí odstraňovat plíseň a řasy a posbírat spadanou omítku. Po roční péči vlastníka je patrná zvýšená vlhkost zdiva, která ohrožuje fresky a malby restaurované v r. 2010 a 2014. 

Všechny fotografie Petr Havlík