Odborné komise:

Vedoucí odborné komise historicko-stavební

Bc. Martin Volf
martin.volf@gmail.com
 
Vedoucí odborné komise kulturně-společenské
JUDr. Otakar Bláha
otasvetec@seznam.cz