Kalendář kulturních akcí v roce 2016

14.02.2016 21:40

22. 04. - Otvírání sezóny 2016 při příležitosti Mezinárodního dne památek, koncert, výstava 10 let obnovy památky občanským sdružením.

10. 06. - Noc kostelů, krátká přednáška o románských kostelech na Mostecku.

23. 07. - Svatojakubská pouť, mše a komentovaná prohlídka památky.

23. 09. - Konec léta u sv. Jakuba – koncert u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví.

16.12. - Vánoční zpívání – příprava na svátky.

 

Program jednotlivých akcí bude upřesněn na pozvánkách a na této internetové stránce