Novinky

O osud kostela se nezajímá jenom veřejnost, ale také tisk

11.04.2018 20:57
Dne 1. března 2018 vyšel v deníku MF Dnes tento článek:   Jako spolek reagujeme na nehorázné a lživé vyjádření farnosti: Spolek i obec si dlouhodobě upozorňovala (mj. i písemně Biskupství litoměřické) na zcela chybějící komunikaci ze strany fary, Kostel byl využíván jen k akcím, které...

Články v časopisech v r. 2017.

11.01.2018 20:49
Poté co skončila dne 28. 2. 2017 Smlouva o výpůjčce kostela, nebyl ze strany ŘK farnosti Vtelno už projeven zájem o další spolupráci, tak jsme začali pátrat po příčinách. Po celou dobu smluvního vztahu nebyla k opravám, údržbě a pořádání kulturních akcí v kostele vznesena ze strany vlastníka...

Vánoční zpívání 22. 12. 2017 se opět povedlo!

23.12.2017 20:36
Společně jsme si zazpívali 12 koled s předzpěváky a hudebním doprovodem skupiny p. Jana Micky. Kostel navštívilo rekordních více než 100 osob. Návštěvníci přišli z obce i širokého okolí a jako obvykle také ze sousedního Saska. Na četné dotazy, jestli vlastník památky ŘK farnost Vtelno nezměnil svůj...

Údržba památkového objektu vlastníkem

11.11.2017 20:28
Při vichřici dne 28. 10. 2017, která napáchala na Mostecku mnoho škod, se nevyhnula ani Bedřichově Světci. Ze střechy kostela spadlo několik hřebenáčů a větší množství tašek. Spadanou krytinu jsme před vánočním zpíváním 22. 12. posbírali a složili ke dveřím kostela. Jak nás ale místní občané...

Farnost s biskupstvím neprodloužily nájemní smlouvu, kostel musel být vrácen církvi

07.05.2017 14:27
Tato zpráva určitě zarmoutí a pobouří všechny, kteří jste při obnově zdevastovaného kostela od roku 2006 pomáhali svojí prací, poskytováním stavebního materiálu nebo nářadí i finančními dary.  Od 1. 3. t.r. musela být přerušena desetiletá oprava a oživení kostela, protože si vlastník,...

Vánoční zpívání – 16. 12. 2016

01.01.2017 22:08
Před posledním setkáním v roce 2016 byly na sloupek sponzorů slavnostně umístěny další dvě tabulky přispěvatelů obnovy kostelíka (49. a 50. tabulka). Poděkování patří členkám vokálně-instrumentálního souboru staré hudby ALLA BREVE z Prahy a anglické charitativní organizaci THE FRIENDS OF CZECH...

Postup prací oprav v roce 2016

28.11.2016 20:51
Jak jsme na začátku roku informovali (viz složka Projekt obnovy), tak hlavními projekty obnovy bylo pokračovat v opravě bývalé hřbitovní zdi kolem kostelíka a zahájit odvodnění stavby a řešení její vnitřní vlhkosti. Opravu ohradní zdi, která je také registrovanou kulturní památkou, se podařilo...

Konec léta u sv. Jakuba – koncert 23. 9. 2016

28.11.2016 20:30
Konec léta u sv. Jakuba, který už tradičně probíhá v době Dnů evropského kulturního dědictví, se letos uskutečnil až 23. září. Stal se ale vyvrcholením našich letních setkání, protože koncert vokálně-instrumentálního souboru staré hudby ALLA BREVE z Prahy, byl skutečně mimořádným zážitkem....

Návštěva z MAS Hanácké království 20. září 2016

28.11.2016 20:20
Příjemnou návštěvou byla 45 členná skupina zástupců Místní akční skupiny Hanácké království, což je partnerství obcí, neziskových a soukromých organizací, které spolupracuje na rozvoji území jižně od metropole Hané Olomouce. Sešli se starosty MAS Naděje o.p.s  (partnerství Mostecka vedené...

Svatojakubská pouť 23.7.2016

28.11.2016 20:17
Další úspěšná Svatojakubská pouť se uskutečnila 23. července na návsi v Bedřichově Světci. Ze strany našeho spolku byl v kostele prezentován slovem i obrazem průběh desetileté obnovy nejstarší církevní památky Mostecka. Výstavu fotografií, prezentace a diskuse se zúčastnilo v průběhu odpoledne přes...
1 | 2 | 3 >>