Koncert Marie Šestákové (cembalo) a Magdaleny Bílkové Tůmové (flétna)

13.09.2013 16:00

Srdečně Vás zveme na koncert v našem kostelíku sv.Jakuba v Bedřichově Světci.

 

MgA. Marie Šestáková rodačka z Cítolib, dcera hudebního skladatele a muzikologa Dr. Zdeňka Šestáka je absolventkou Pražské konzervatoře (1967 - 1973)       v oboru varhany. Po absolutoriu v roce 1973 pokračovala ve studiu na Akademii múzických uměni v Praze, kde byla posluchačkou prof. Milana Šlechty.

Na základě úspěšného studia na AMU (1977) byla vybrána jako stipendistka Ministerstva školství

k postgraduálnímu studiu na Hochschule für Musik Franze Liszta ve Weimaru (SNR), které absolvovala v letech 1977 - 79 u prof. Rainera Böhmeho. Studia uzavřela koncertem v Drážďanech na proslulých Silbermannových varhanách v Hofkirche.

Vyvíjí bohatou koncertní činnost jako varhanice i cembalistka. Spolupracuje s našimi předními umělci, různými orchestry a komorními soubory. Účinkovala na mezinárodních festivalech, m.j. několikrát na Pražskem jaru. Úspěšně koncertovala v Německu, Francii, Rusku, Rakousku, Portugalsku, Finsku, ve Španělsku a na Slovensku.

Nahrává pro Český rozhlas, televizi a pro gramofonové firmy. Pedagogicky působí na Mezinárodní konzervatoři Praha.

 

MgA. Magdalena Bílková Tůmová vystudovala hru na flétnu na Konzervatoři v Praze u profesora Jana Hecla. Na Akademii múzických umění studovala hru na flétnu ve třídě docenta Františka Čecha a Komorní hru v postgraduálním studiu ve třídě profesora Lubomíra Kosteckého, člena Smetanova kvarteta.

Je laureátkou různých cen z domácích i zahraničních hudebních soutěží. Absolvovala tisíce koncertů v ČR a v zahraničí. K jejím mimořádným uměleckým schopnostem patří poho-tová orientace při spoluvytváření komorních děl, což oceňují vynikající čeští hudební interpreti, kteří ji zvou ke spolupráci. Pro Český rozhlas, Českou televizi a hudební vydavatelství Panton natočila řadu nahrávek ze skladeb Slávy Vorlové, Petra Ebena, Ivany Loudové, Otmara Máchy, Zdeňka Lukáše, Jana Václava Stamice, Christopha Willibalda Glucka, Vojtěcha Jírovce, Bohuslava Martinů, a dalších skladatelů. Během své dosavadní interpretační činnosti se věnuje hlavně studiu skladeb současných českých autorů.

Svoji bezpečnou techniku, barevný tón a bohaté koncertní zkušenosti uplatňuje v komorních sdruženích: Magistri, Flauto Collegium, Syrinx a také ve své mnohaleté pedagogické a metodické činnosti.

 

    Program koncertu:

 

Leonardo Vinci                             Sonáta D dur  pro flétnu a cembalo
1690-1730                                      /Adagio-Allegro-Largo-Tranquille-Allegro/

 

 

Anonym                                          Téma a variace "Zelené rukávy" pro flétnu a cembalo

 

 

Benedetto Marcello                      Sonáta  F dur  pro flétnu a cembalo

1686-1739                                      /Adagio-Allegro-Largo-Allegro/

 

 

František Xaver Brixi                    Preludium  C dur  pro cembalo

1732-1771

 

ArcangeloCorelli                           Largo affettuoso  pro basovou flétnu a cembalo

1653-1713 

 

 

František Xaver Brixi                    Seykorka pro cembalo

                                                         /téma na lidovou píseň/

 

Carl Philipp Emanuel Bach        Sonáta  e moll  pro flétnu a cembalo

1714-1788

 

 

Wolfgang Amadeus Mozart         Andante  C dur  pro flétnu a cembalo

1756-1791