Mimořádný zážitek při otvírání památky veřejnosti v dubnu 2014

03.09.2014 20:55
U příležitosti Mezinárodního dne památek, se uskutečnilo dne 18. dubna již tradiční otevírání kostelíka veřejnosti.  
 
V úvodu zahrál velmi působivě na violoncello Ing. Antonín Vacek, ředitel ZUŠ  F. L. Gassmanna v Mostě výběr ze suit J. S. Bacha pro sólové violoncello. Následovala velmi poutavá přednáška Ing. arch. Milena Hauserová, CSc. z Fakulty architektura ČVUT v Praze na téma umístění vladyckého dvorce s kostelem sv. Jakuba na západním okraji Českého středohoří a architektonický vývoj kostela, po zániku tvrze. Z prezentovaných podkladů a argumentů vyplynula mimořádnost této památky, jak z hlediska zachovaných stavebních etap, tak i jeho umělecké výzdoby vnitřních prostor. Kostel sv. Jakuba Většího v Bedřichově Světci patří k výjimečným venkovským kostelům v Čechách. 
 
Foto Stanislav Štýs 2014