Poděkování obci Bělušice za finanční dar

30.10.2013 13:35
Děkujeme zastupitelstvu obce Bělušice za dar ve výši 10 000 Kč, který nám obec Bělušice poskytla na opravu této nejvýznamnější památky v obci. Peníze budou využity na úhradu našeho podílu na restaurování románského portálu v předsíni kostela a dále na financování materiálu potřebného na opravě ohradní zdi kostela.
 
Velmi si vážíme vstřícného postoje obecního zastupitelstva a  starostky obce paní Veroniky Pochobradské k činnosti našeho Sdružení pro obnovu kostela sv. Jakuba v Bedřichově Světci.