Shrnutí roku 2015

14.02.2016 21:45

Vánočním zpíváním 18. prosince 2015 jsme uzavřeli naší 9. sezonu oprav, obnovování inventáře a údržby kostelíka a kulturně-společenských akcí pro veřejnost. Ty byly opět hodnotné a plně odpovídaly charakteru a důstojnosti nejstarší sakrální památky na Mostecku.

První setkání bylo už tradičně k příležitosti Mezinárodního dne památek a při koncertu 17. dubna vystupovali naši dlouholetí partneři – výborní žáci a učitelé Základní umělecké školy Floriana Leopolda Gassmanna v Mostě.

Při Svatojakubské pouti dne 25. července, jejíž pestrý program pro děti i dospělé zajišťovala obec Bělušice, jsme přispěli komentovanou prohlídkou a diskusí se zájemci o památky. Na koruně ohradní zdi byla instalována zajímavá výstava fotografií Martiny Aubrechtové. Římskokatolická farnost Vtelno tentokrát nesloužila mši k uctění patrona kostela sv. Jakuba Většího. 

Další tradiční akcí byl koncert u příležitosti Dnů evropského kulturního dědictví dne 18. září, na kterém vystupovaly dvě skvělé interpretky z Prahy - Marie Šestáková na cembalo a Šárka Sochůrková na housle, které hrály hudbu starých mistrů. Posluchači byli přednesem nadšeni a umělkyně ocenily výbornou akustiku prostoru presbyteria. Součástí akce byla výstava nového obrazu Eduarda Bárty z Mostu, který ukazuje královské město Most počátkem 17. stol. Autor podal k obrazu výklad, nad kterým se pak živě diskutovalo.   

Během roku památku navštívilo několik základních a středních škol z Mostecka a turistických skupin z jiných regionů republiky, ze sousedního Saska i rodáci z Mostecka a jejich potomci, kteří jsou rozptýleni po celém Německu. Tak jako v předešlých letech, přišlo také mnoho individuálních návštěv, kterým památku představili naši místní členové sdružení.

Konec roku byl společně oslaven ve vyzdobeném kostele vánočním zpíváním všech přítomných. Už tradičně se předzpívání a moderování ujal Karel Bořecký se svojí skupinou a doprovázel harmonikář Jan Micka. Tentokrát byla loď kostela plná, zpívalo téměř 80 účastníků.     

Celkem kostel navštívilo v r. 2015 asi 350 lidí, z toho se kulturních akcí zúčastnilo přes 200. Při setkáních s veřejností jsou vždy představováni sponzoři, kteří přispěli během roku k obnově památky a keramické tabulky s jejich jmény jsou umisťovány na sloupku vstupní brány.

Díky jejich pomoci byla opravena 4 gotická okna ve věži (drobné příspěvky od návštěvníků), pořízena replika kovové mříže ke gotickému výklenkovému sanktuáři (Dámský klub Pohoda z Mostu a Šebestian Šulc z Mostu), opravena kamenná podlaha v lodi a pokračováno v opravě ohradní zdi (sdružení), pořízen vyřezávaný dřevěný kříž na oltářní menzu (posluchači Univerzity volného času při Městské knihovně Litvínov), zhotovena kopie grafiky sv. Jakuba Většího na plátně, který zakrývá otvor do patra věže (drobné příspěvky od návštěvníků a sdružení) a zpracován průvodce kostelíkem na laminovaných listech (sdružení).

 

V Časopisu Společnosti přátel starožitností (1/2015) vyšel článek Marka Starého „Erb faráře Pernkla v kostele sv. Jakuba v Bedřichově Světci“, který byl významnou barokní osobností, která vykonávala svůj úřad v létech 1677 – 1699.           

V roce 2015 se bohužel nepodařilo získat žádnou veřejnou dotaci k uskutečnění finančně náročných projektů, kterými jsou odvodnění a řešení vlhkosti památky a dokončení opravy kamenné ohradní zdi.

 

Všem podporovatelům a příznivcům děkuje a na setkání v roce 2016 se těší

Rada sdružení